Bookmark and Share

Nhà Fairview & McFadden thoáng mát, yên tĩnh, dư 1 phòng cho vợ chồng thuê giá $700 - $700/tháng
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Fairview & McFadden thoáng mát, yên tĩnh, dư 1 phòng cho vợ chồng thuê giá $700/tháng. Bao utilities. L/L: 714-728-8853; 714-829-8443.Để lời nhắn sẽ gọi lại.

Bài số A237252