Bookmark and Share

Mobile Home mới, trên đường Bolsa 5 phút đến PLT, khu an ninh, sạch đẹp, dư phòng -
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Mobile Home mới, trên đường Bolsa 5 phút đến PLT, khu an ninh, sạch đẹp, dư phòng cho thuê, ưu tiên du học sinh, độc thân. Bao: gas, điện nước, internet, có chỗ đậu xe. L/L: 714-369-3851

Bài số A237329