Bookmark and Share

Nhà dư 2 Phòng cho thuê, lối đi chung, gần ngã tư Westminster/Brookhurst. -
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:48
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư 2 Phòng cho thuê, lối đi chung, gần ngã tư Westminster/Brookhurst. Bao: gas, điện, nước, cho nấu ăn. Dọn vô đầu tháng. L/L: 714-369-5015

Bài số A237337