Bookmark and Share

Nhà ít người cho thuê, phòng Masterbedroom, lối đi chung, Bao: giặt sấy nấu ăn nh - $500/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà ít người cho thuê, phòng Masterbedroom, lối đi chung, Bao: giặt sấy nấu ăn nhẹ, có việc làm. $500/M. Dọn vào anytime. 714-468-7205; 13862 Bush St., Westminster, CA 92683

Bài số A237340