Bookmark and Share

APT 10621 Bolsa mới tân trang cho thuê 1 Phòng rộng, P.T riêng, nấu ăn, wifi, hồ bơi ( - $740
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

APT 10621 Bolsa mới tân trang cho thuê 1 Phòng rộng, P.T riêng, nấu ăn, wifi, hồ bơi (No smoke). 2 người/$740. Phòng đang trống. L/L: Cô Ba 657-271-4863

Bài số A237345