Bookmark and Share

Nhà gần chợ Mỹ Thuận có phòng lớn cho thuê, bao everything, nấu ăn, giặt sấy ok - $600
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà gần chợ Mỹ Thuận có phòng lớn cho thuê, bao everything, nấu ăn, giặt sấy ok, 1 người $600, 2 người $700. Dọn vào đầu tháng. 714-622-0985, 714-723-2399, 657-334-8088

Bài số A237346