Bookmark and Share

PHÒNG CHO THUÊ Lối đi riêng, có bathroom, restroom riêng. Gần Bolsa, phòng view đẹp. - $600
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:56
Hồi âm đến: (không hiển thị)

PHÒNG CHO THUÊ Lối đi riêng, có bathroom, restroom riêng. Gần Bolsa, phòng view đẹp. Chủ nhà dễ tính, điều kiện dễ dàng. Bao điện nước, $600. Tuyết Lan: 714-588-8039

Bài số A237353