Bookmark and Share

Nhà dư Phòng Fountain Valley, sạch đẹp, yên tĩnh. Bao: điện, nước, Internet, parking - $495/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư Phòng Fountain Valley, sạch đẹp, yên tĩnh. Bao: điện, nước, Internet, parking. Gần trường, Bus, chợ, nấu ăn nhẹ, laundry, ít người, khu an ninh. $495/M. Khanh: 657-342-5816

Bài số A237355