Bookmark and Share

BOLSA/ MAGNOLIA cho share Phòng có giường tủ. Nhà ít người. Bao utilities, giặt sấy, - $500/M
 
Đăng ngày: thứ 4, 24 tháng 10, 2018  20:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BOLSA/ MAGNOLIA cho share Phòng có giường tủ. Nhà ít người. Bao utilities, giặt sấy, parking. Nữ độc thân only. Dọn anytime. $500/M + Deposit. L/L: Thuận 714-458-9522

Bài số A237356