Bookmark and Share

Nhà mới 2.Phòng restroom, bếp, lối đi riêng, gần freeway 22, trường, khu thương m -
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  20:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới 2.Phòng restroom, bếp, lối đi riêng, gần freeway 22, trường, khu thương mại, an ninh. Bao wifi, giặt sấy, ưu tiên người có job. Vào ngay. 669-233-3778; 408-430-6294

Bài số A239267