Bookmark and Share

Magnolia/Westminster. Nhà đẹp, phòng tắm riêng $500, phòng rộng trên lầu. P.T. chung l - $500
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  20:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Magnolia/Westminster. Nhà đẹp, phòng tắm riêng $500, phòng rộng trên lầu. P.T. chung lối đi chung $500. Nấu ăn, giặt sấy OK. Dọn vào ngay. NỮ only. TÂM: 714-791-3432

Bài số A239272