Bookmark and Share

Nhà dư phòng cho share, lối đi riêng, không nấu, toilette chung với 1 phòng, gần ch - $600/1
 
Đăng ngày: thứ 2, 28 tháng 1, 2019  20:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư phòng cho share, lối đi riêng, không nấu, toilette chung với 1 phòng, gần chợ Dalat, gần thư viện, trường Đại học, Home Depot, Costco. $600/1. Dọn 02/01/19. 714-656-5224

Bài số A239273