Bookmark and Share

Cho thuê 1 phòng lớn. Cho 1 người thuê. Bao tất cả. Có bếp nấu và máy giặt sấ - $400/tháng.
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:11
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cho thuê 1 phòng lớn. Cho 1 người thuê. Bao tất cả. Có bếp nấu và máy giặt sấy. Có chỗ đậu xe $400/tháng. Góc Newland/Hazard. Contact: 714-209-3767. Gọi sau 3 giờ chiều nếu muốn tới coi phòng.

Bài số A239293