Bookmark and Share

Nhà house khu Community gate, dư 1phòng, 450$/tháng, an toàn, yên tĩnh, nhiều parking - 450$/tháng
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:11
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house khu Community gate, dư 1phòng, 450$/tháng, an toàn, yên tĩnh, nhiều parking, bao evrything +internet, NO SMOKE &PET. Góc Habor & Frist. Xin gọi or text 714-717-4738.

Bài số A239294