Bookmark and Share

Nhà cho share phòng Hazard, góc Magnolia. Bao: điện, nước, internet, nấu ăn chút ít. K -
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho share phòng Hazard, góc Magnolia. Bao: điện, nước, internet, nấu ăn chút ít. Không hút thuốc, nhà ít người, sạch. Phòng trống dọn vào anytime. 714-379-2139, cell: 714-801-0310

Bài số A239297