Bookmark and Share

Dawson, Phòng cho thuê sạch sẽ, restroom sạch, gần cửa ra vào. Bao: điện, nước, w - $600.
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 2, 2019  16:33
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Dawson, Phòng cho thuê sạch sẽ, restroom sạch, gần cửa ra vào. Bao: điện, nước, wifi, giặt sấy. Ưu tiên Nữ. Phòng trống dọn vào ngay. $600. L/L: 714-467-5077

Bài số A239319