Bookmark and Share

Nhà house đường Magnolia st. (giữa Garden Grove & Trask) có một phòng troống cho sh - 450/tháng
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house đường Magnolia st. (giữa Garden Grove & Trask) có một phòng troống cho share 450/tháng ($250 deposit). Bao utility, có Wifi. Liên lạc 714-494-5804 hoặc 469-769-9679.

Bài số A239335