Bookmark and Share

Huntington Beach - Newland/Heil: master bedroom, lối đi riêng, phòng mới, khu rất yên tị - $700/monthly
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Huntington Beach - Newland/Heil: master bedroom, lối đi riêng, phòng mới, khu rất yên tịnh, no smoking, no cooking, ưu tiên phụ nữ, học sinh, có việc làm. $700/monthly. Jimmy 714-622-8365

Bài số A239337