Bookmark and Share

Nhà mới dư phòng Master bedroom, lối đi riêng, cho nấu ăn, giặt sấy. 13591 Purdy St. - $600
 
Đăng ngày: thứ 2, 11 tháng 2, 2019  18:38
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới dư phòng Master bedroom, lối đi riêng, cho nấu ăn, giặt sấy. 13591 Purdy St. Garden Grove, CA 92844. $600. Dọn vào ngay. L/L: Soái Nguyễn 714-833-6888

Bài số A239340