Bookmark and Share

Nhà Garden Grove, Westminster& Taft, khu yên tĩnh, ít người, 2PN, 1PT - $1300/ tháng
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  17:05
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Garden Grove, Westminster& Taft, khu yên tĩnh, ít người, 2PN, 1PT, lối đi riêng, cho nấu ăn, bao điện nước, giặt sấy, $1300/ tháng. L/L Cô Mai 657-257-9098; 714-487-8478

Bài số A239628