Bookmark and Share

Master Bedroom. Bao điện, nước, wifi. Nấu ăn nhẹ, no washing, no pet. Có lối đi riên - $800/ month.
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 03 tháng 3, 2019  17:06
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Master Bedroom. Bao điện, nước, wifi. Nấu ăn nhẹ, no washing, no pet. Có lối đi riêng, bathroom riêng. Located in Garden Grove, cách Phước Lộc Thọ 5 mins. Ưu tiên sinh viên (preferably 2 people to share). $800/ month. Liên lạc: 714-951-5945 (text or call), 949-903-5468 (text only, if call, please call after 6pm).

Bài số A239630