Bookmark and Share

Advanced Learning Center Nhận ghi danh after school hs 1-12th: Math, Physics, Chemistry, English L -
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  19:43
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Advanced Learning Center Nhận ghi danh after school hs 1-12th: Math, Physics, Chemistry, English Language Arts, SAT. *Hướng dẫn hs làm homework. *Ôn bài học cũ, dạy trước bài học mới theo text books nhà trường. *Ban Giảng Huấn Việt Mỹ chuyên nghiệp, tận tâm, đã đào tạo nhiều học sinh ưu tú vào các Đại Học danh tiếng UCI, UCLA, STANFORD UNIVERSITY. L/L: 714-383-4466

Bài số A237194