Bookmark and Share

Cần tuyển Nữ experienced Receptionist cho Spa Hàn Quốc -
 
Đăng ngày: thứ 7, 15 tháng 9, 2018  23:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần tuyển Nữ experienced Receptionist cho Spa Hàn Quốc thành phố Garden Grove, yêu cầu da nhìn ok, tiếng Việt - Anh lưu loát. Xin gọi: 213-500-7664

Bài số A236005