Bookmark and Share

La Mirada. Cần gấp thợ Nam, Nữ KN Bột -
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018  00:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

La Mirada. Cần gấp thợ Nam, Nữ KN Bột, Dipping đông khách, tip hậu. Bao lương $110-$120/Day. Trả W2. Cách Bolsa 20 phút. L/L: Neena Cell: 714-230-9591; Work: 714-521-6071

Bài số A236022