Bookmark and Share

can 10 tho nails nu lam ngay chu nhat only hoac lam 7 ngay -
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018  21:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

can 10 tho nails nu lam ngay chu nhat only hoac lam 7 ngay ( bao luong ) 150$/ngay . xin goi david 909.633.9018

(CAN BAO LUONG 10 THO NU BIET LAM BOT 130$/NGAY .CO NHA O NEU O XA .)CAN THO NAILS LAM NGAY CHU NHAT ONLY ( BAO LUONG ) 150$/NGAY . XIN GOI DAVID 909.633.9018 HOAC TRISH 714.487.2620 (CAN BAO LUONG 10 THO NU BIET LAM BOT 130$/NGAY .CO NHA O NEU O XA .)(co the o lai )

Điện Thoại / Phone: 909.633.9018 Web Site:

Địa Chỉ / Address: highland Highland, CA 92346

Bài số A236607