Bookmark and Share

Tiệm Nails Hesperia, cách Bolsa 1h45', cần thợ bột, tay chân nước. -
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nails Hesperia, cách Bolsa 1h45', cần thợ bột, tay chân nước. Lương từ $700-$1,000/tuần. Tip cao. Nếu cần bao lương. Có chỗ ở. 760-949-2299 Tiệm; Tina: 714-553-2313

Bài số A236980