Bookmark and Share

NHÀ CHO THUÊ: 3PN/2PT, 2 parkings. Khu riêng biệt, cổng an tòan. - $750/M
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:40
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NHÀ CHO THUÊ: 3PN/2PT, 2 parkings. Khu riêng biệt, cổng an tòan. Bao: gas, nước, sơn sửa mới. $750/M, deposit $1,000. Dọn vào ngay. 2546 W. Broadway, Anaheim 714-767-5275; 714-418-8998

Bài số A235578