Bookmark and Share

Nhà Buena Park. 2PN/1PT. Gần Freeway 5, 91. - $1,700/M
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Buena Park. 2PN/1PT. Gần Freeway 5, 91. Phòng sơn mới, lót gỗ mới. Khu yên tịnh. Parking rộng. Bao utilties. No pets. No Housing. Giá $1,700/M. L/L: 714-473-2211

Bài số A235585