Bookmark and Share

Nhà dư 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Gần Disneyland - $1,050/tháng + depo
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Gần Disneyland, parking rộng, bao utility $1,050/tháng + deposit. Lối đi riêng, dọn vào anytime. L/L: 714-422-4085, 714-422-5670

Bài số A235577