Bookmark and Share

Thành phố Midway City có APT cho thuê 2PN/2PT. - $1,750/mos
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Thành phố Midway City có APT cho thuê 2PN/2PT. Rất rộng và đẹp. Khu yên tịnh, gần chợ Việt Nam. Góc đường Bolsa & Newland. $1,750/mos. Nhận Housing. L/L: 714-741-8020

Bài số A235590