Bookmark and Share

Phòng Rộng, Thoáng, Nhà House Ít Người, Khu Yên Tĩnh -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng Rộng, Thoáng, Nhà House Ít Người, Khu Yên Tĩnh, Có Parking, Bushard/Westminster. Bao Utilities,Washer & Dryer,Bed,Mattress,Closet..Cần Nữ Single Có Job or Student. Tel: Ngọc 714-928-1555

Bài số A235594