Bookmark and Share

Nhà Phước Lộc Thọ, phòng rộng, big closet, parking an toàn - $400/1 người
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Phước Lộc Thọ, phòng rộng, big closet, parking an toàn, yen tinh. Nữ only $400/1 người, bao utility không Nấu ăn. Gọi: 714-340-6021, 657-400-9760

Bài số A235596