Bookmark and Share

Euclid/Garden Grove, cho share Master bedroom. -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:01
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Euclid/Garden Grove, cho share Master bedroom. Lối đi riêng, walk-in closet. Bao utilities, khu ở an tòan, ưu tiên 2 người có việc làm. No: smoking, pet, alcohol. L/L: 657-321-5050

Bài số A235598