Bookmark and Share

Nhà House Hazard/Newhope dư một phòng cho thuê - $500/tháng.
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:01
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House Hazard/Newhope dư một phòng cho thuê, lối đi chung. Bao điện nước, nấu ăn ít, cho Nữ độc thân only, $500/tháng. L/L: Thư 714-622-9547, Nhã: 714-622-9526

Bài số A235599