Bookmark and Share

Garden Grove: 10171 Russel Ave., 2 phòng lớn. - $650
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove: 10171 Russel Ave., 2 phòng lớn. Bao: điện, nước, giặt sấy, wifi. Cho nấu ăn. Ưu tiên Nữ độc thân du học. Dọn vào ngay. $650. L/L: 714-797-1885

Bài số A235605