Bookmark and Share

Nhà F.V (Warner & Bushard). Yên tịnh. Cho share 1 phòng Master bedroom - $800/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà F.V (Warner & Bushard). Yên tịnh. Cho share 1 phòng Master bedroom $800/tháng. 2 phòng thường $500/phòng/tháng. Bao: điện, gas, nước. Không nấu. Ưu tiên sinh viên. L/L: 714-580-4105

Bài số A235608