Bookmark and Share

Phòng cho thuê, Garden Grove gần Hazard/Brookhusrt. -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:14
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng cho thuê, Garden Grove gần Hazard/Brookhusrt. Lối đi, nhà tắm, bếp riêng rộng 460sf. Lý tưởng cho vợ chồng không con, sinh viên. Giá $1,000. L/L: Ông Khôi 714-713-1485

Bài số A235612