Bookmark and Share

Gần chợ Đà Lạt, có 2 phòng + PT + Bếp + lối đi riêng -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:15
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Gần chợ Đà Lạt, có 2 phòng + PT + Bếp + lối đi riêng. Bao utilities OK. No smoking, No pets. L/L: 714-468-4901

Bài số A235614