Bookmark and Share

Nhà remodeled mới, sạch đẹp, sàn gổ mới, thoải mái, yên tỉnh -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà remodeled mới, sạch đẹp, sàn gổ mới, thoải mái, yên tỉnh, khu tốt, parking rộng an tòan. Bao: điện, nước, giặt, internet. $450/tháng. Nử only. L/L: 714-348-4387

Bài số A235622