Bookmark and Share

Westminster/Monroe. Lối đi riêng, P.ngủ, P.tắm, bếp riêng. - $800/1 người
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:23
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Westminster/Monroe. Lối đi riêng, P.ngủ, P.tắm, bếp riêng. Bao: gas, điện, nước, internet. Không giặt sấy. $800/1 người. Dọn anytime. Call/Text: Văn 714-251-9895; 714-468-4319

Bài số A235626