Bookmark and Share

Nhà còn phòng trống cho Du học sinh mướn. - $500/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  22:27
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà còn phòng trống cho Du học sinh mướn. Bao giặt sấy. Có wifi. Cho nấu ăn. 1 người 1 phòng $500/tháng. 2 người chung phòng $600/tháng. L/L: 714-725-9592

Bài số A235633