Bắc Cali > Cộng Đồng / Community
tìm vupost
 
[ thứ 5, 20 tháng 6, 03:06:26 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 6, 28 tháng 9, 2018
Cần một cô tháo vác, biết dọn dẹp lau chùi, có kinh nghiệm coi Bà cụ già -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Fountain Valley, cần cô (50T- 60T) biết lái xe giúp đưa đón trẻ, trông bé 7 và 10 tu -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Cần cô trên 50T, giúp việc nhà và giữ trẻ, không ở lại đêm. -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Cần người giúp việc nhà, nấu ăn giữ trẻ, 5 ngày tuần ở đêm. -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Cần người giúp việc nhà, một tuần 10 tiếng. -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Cần cô khỏe mạnh dưới 60T, cần có xe, chăm sóc giúp bà 90T -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
thứ 2, 17 tháng 9, 2018
Cẩn người chăm sóc nam 60 tuổi -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
Cần người chăm sóc biết nấu ăn -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
thứ 6, 14 tháng 9, 2018
Cần 1 cô giữ bé 3 tháng tuổi và phụ việc nhà. 6 ngày/tuần. 8AM - 7PM. -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
thứ 3, 11 tháng 9, 2018
CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker
thứ 3, 04 tháng 9, 2018
Cần người nữ chăm sóc cho mẹ, ở qua đêm. -  - Cộng Đồng / Community > Chăm bé / cụ lão / caretaker