tìm vupost
[ thứ 2, 20 tháng 9, 11:09:11 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 6, 28 tháng 9, 2018
Cần một cô tháo vác, biết dọn dẹp lau chùi, có kinh nghiệm coi Bà cụ già -
Fountain Valley, cần cô (50T- 60T) biết lái xe giúp đưa đón trẻ, trông bé 7 và 10 tu -
Cần cô trên 50T, giúp việc nhà và giữ trẻ, không ở lại đêm. -
Cần người giúp việc nhà, nấu ăn giữ trẻ, 5 ngày tuần ở đêm. -
Cần người giúp việc nhà, một tuần 10 tiếng. -
Cần cô khỏe mạnh dưới 60T, cần có xe, chăm sóc giúp bà 90T -
thứ 2, 17 tháng 9, 2018
Cẩn người chăm sóc nam 60 tuổi -
Cần người chăm sóc biết nấu ăn -
thứ 6, 14 tháng 9, 2018
Cần 1 cô giữ bé 3 tháng tuổi và phụ việc nhà. 6 ngày/tuần. 8AM - 7PM. -
thứ 3, 11 tháng 9, 2018
CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ -
thứ 3, 04 tháng 9, 2018
Cần người nữ chăm sóc cho mẹ, ở qua đêm. -