Bookmark and Share

Nhà trống cho thuê 4PN/ 2PT. Phòng khách, phòng gia đình, 2 car. Giá $2,800 một tháng - $2,800
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà trống cho thuê 4PN/ 2PT. Phòng khách, phòng gia đình, 2 car. Giá $2,800 một tháng, TP Garden Grove Brookhurst/Westminster Blvd. Dọn vào đầu tháng 3/2019. L/L 714-553-7174

Bài số A239540