Bookmark and Share

Lampson/ Brookhurst, nhà guest house đẹp, 2PN/1PT, 1-car garage, + 2 parking spaces - $2,095/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Lampson/ Brookhurst, nhà guest house đẹp, 2PN/1PT, 1-car garage, + 2 parking spaces, central air/ heat, quiet, rộng, fairly new. $2,095/tháng + deposit. Bao utilities. No pets. Khanh: 714-423-2745

Bài số A239541