Bookmark and Share

Duplex góc Newland/Slater 2P.ngủ, 1P.tắm, mới tân trang. Bao nước, rác. $2,150/M. - $2,150/M
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Duplex góc Newland/Slater 2P.ngủ, 1P.tắm, mới tân trang. Bao nước, rác. $2,150/M. Nhận housing. Dọn vào tháng 3/2019. L/L: 714-362-6186, 714-251-0171

Bài số A239543