Bookmark and Share

Townhouse. Khu yên tĩnh. 3PN/2PT, 2 car garage. 1,350sqft. Có máy giặt, máy sấy, tủ lạn - $2,300
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  08:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Townhouse. Khu yên tĩnh. 3PN/2PT, 2 car garage. 1,350sqft. Có máy giặt, máy sấy, tủ lạnh. Góc đường Magnolia & Katella. Giá thuê $2,300. Có nhận Housing. L/L: 714-454-0363

Bài số A239560