Bookmark and Share

GARDEN GROVE. Nhà mới remodeled 2 tầng, 3Bed, 2½Bath, garage 2 xe, trong khu có gate - $2,600/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  08:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

GARDEN GROVE. Nhà mới remodeled 2 tầng, 3Bed, 2½Bath, garage 2 xe, trong khu có gate, $2,600/tháng. No pets. Nhận Housing. L/L: 949-842-1355, 714-658-9811

Bài số A239561