Bookmark and Share

Nhà Chapman/Beach mới build có 3 Units cho mướn - $2,000
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  08:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Chapman/Beach mới build có 3 Units cho mướn: 3 ngủ, 2 tắm giá $2,400. 2 ngủ, 2 tắm giá $2,200. 2 ngủ, 2 tắm (không bếp) giá $2,000. Driveway rộng nhiều chỗ đậu xe. NO PETS! Chủ bao utilities và internet. Contact: Bruce Nguyen 714-725-1180.

Bài số A239562