Bookmark and Share

Townhouse 3Bed/2.5Bath, Brookhurst/Westminster Livingston Meadows, đi bộ Little Saigon - $2,600/tháng
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  08:37
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Townhouse 3Bed/2.5Bath, Brookhurst/Westminster Livingston Meadows, đi bộ Little Saigon, đẹp, pool, spa. 2 garage, nhiều parkings. Bao nước, rác. Yên tịnh. $2,600/tháng. Text or phone: 805-291-2233

Bài số A239564